donderdag 20 oktober 2016

Wat is een Strong-codering?

Mensen die regelmatig bijbelstudies doen en daarbij dieper in de Bijbeltekst willen doordringen, zijn mogelijk bekend met Strong-coderingen. Het gebruik van Strong-coderingen is in het Nederlandse taalgebied relatief nieuw. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de Strong-coderingen en de beschikbaarheid hiervan in het Nederlandse taalgebied.

Dr. James Strong (1822-1894)
Het gebruik van Strong-coderingen is in het Engelse taalgebied algemeen bekend. Er bestaat daar inmiddels een lange geschiedenis van deze coderingen bij de Bijbel. Pas aan het einde van de vorige eeuw ontstond meer bekendheid en waardering in Nederland voor de Strong-coderingen. Hier kan tegenwoordig ook gebruik gemaakt worden van Strong-coderingen met Nederlandse Bijbelvertalingen en lexicons. 

Dr. James Strong leefde van 1822 tot 1894 en was hoogleraar Exegese. Een groot deel van zijn leven heeft hij gewerkt aan de totstandkoming van een speciale concordantie. Een concordantie is een naslagwerk bij de Bijbel, waarbij de woorden die voorkomen in een Bijbelvertaling in alfabetische volgorde staan. Bij ieder woord wordt vervolgens vermeld in welk Bijbelgedeelte het staat en wat de context is van dat woord. 

Het probleem van een concordantie is dat de woorden een vertaling zijn van het Grieks en het Hebreeuws en verschillende betekenissen kunnen hebben. Een Nederlands woord behoeft niet altijd de vertaling te zijn van steeds hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord. Zo kan het woord ‘wil’ een onderdeel zijn van het werkwoord uit de vervoeging ‘ik wil’, maar het kan ook een zelfstandig naamwoord zijn van ‘de wil’. Aan de vertaling kan je dus niet altijd zien wat er in het Grieks of Hebreeuws staat. Sterker nog: als er in het Nederlands een werkwoord staat, kan er soms in het Grieks of Hebreeuws iets anders staan.

Andersom is het ook zo dat een bepaald Grieks of Hebreeuws woord met verschillende Nederlandse woorden vertaald zou kunnen worden. 

Achter de verwijzing naar de plaats in de bijbel staan
de Strong coderingen die verwijzen naar de lexicons
(Strong's Exhaustive Concordance)

De concordantie van Strong

In de concordantie die Dr. James Strong ontwierp, geeft hij bij ieder woord een nummer dat aanduidt welk Grieks of Hebreeuws woord er in de grondtekst staat. Om dit te kunnen doen heeft hij eerst een lijst gemaakt met alle voorkomende Griekse en Hebreeuwse woorden en deze zoveel mogelijk lexicaal gegroepeerd. Met een lexicale groepering bedoel ik dat alle vervoegingen van een werkwoord tot de stam worden samengevoegd. Bij de zelfstandige naamwoorden, bijwoorden en eigennamen deed hij hetzelfde. Al deze lexicale ingangen heeft hij in alfabetische volgorde gezet en vervolgens van een nummer voorzien. Deze nummers noemen we Strong´s nummers of Strong-coderingen. Achterin de oorspronkelijke Strong´s concordantie staan een tweetal lexicons, waarin de nummers verklaard worden. Eén lexicon voor de Hebreeuwse en Aramese woorden en één lexicon voor de Griekse woorden.

De eerste editie van deze Strong´s Exhaustive Concordance to the Bible werd gepubliceerd in 1890 en was gebaseerd op de King James Bijbel. Vanaf die tijd is het coderingssysteem van Dr. Strong in de Engelstalige wereld steeds wijder in gebruik gekomen. Er werden nieuwe lexicons geschreven die uitgebreider zijn. De coderingen werden toegevoegd aan reeds bestaande Hebreeuwse woordenboeken en Griekse woordenboeken.

Green's Interlinear Bible
bestaat uit 3 delen OT
en 1 deel NT

Green's Interlinear

Toch duurde het nog tot de tweede helft van de 20e eeuw dat de eerste Bijbelvertalingen verschenen waarin achter de woorden of onder de woorden ook Strong-coderingen werden vermeld. Een bekend voorbeeld hiervan is de Green´s Interlinear Bible. Hierin staan de Griekse en de Engelse vertaling naast elkaar en in beide vertalingen ook de Strong-coderingen. Hierdoor kan je heel snel zien welk woord vertaald is met welk Engels woord en aan de hand van een lexicon ook de bredere betekenis van het woord opzoeken. Deze Green´s Interlinear heeft het gebruik van Strong-coderingen nog verder bevorderd. 

De Strongs-coderingen gingen steeds meer dienst doen als een brug tussen de oorspronkelijke grondtekst en de bijbelvertaling.

Strong-coderingen in het Nederlands

In het Nederlandse taalgebied was een dergelijk naslagwerk niet beschikbaar. Bijna honderd jaar lang waren Nederlanders aangewezen op de van oorsprong Engelse materialen. Toen in de negentiger jaren van de vorige eeuw Bijbelsoftware opkwam, nam het gebruik van het Strong´s coderingssysteem nog verder toe. Een computer is uitermate geschikt om snel naar coderingen te zoeken en snel lexicons te kunnen raadplegen. Bovendien kan in een concordantie snel gezocht worden op woorden, waardoor geen gedrukte concordantie meer nodig is. Een computer kan ook zoeken op Strong-coderingen en op de combinatie van Strong-coderingen met woorden. Het gebruik van Strong-coderingen werd vanaf het begin één van de belangrijke voordelen van bijbelsoftware. 

Strong-coderingen in bijbelsoftware

Toen in het begin van de negentiger jaren de Online Bijbel software als DOS-applicatie ook in Nederland in gebruikt kwam, werd al snel het grote voordeel van het Strong´s coderingssysteem gezien. Vanuit Importantia Publishing (de toenmalige uitgever van de Online Bijbel) werden activiteiten ondernomen om Strong-coderingen te koppelen aan de Statenvertaling en aan de NBG-vertaling uit 1951. Ook werden lexicons geschreven waarin de Griekse en de Hebreeuwse woorden nader verklaard werden. Omstreeks 1995 verscheen de eerste editie van de Bijbel met Strong-coderingen en daarbij horende lexicons in de Nederlandse taal. Dit naslagwerk was in die tijd alleen beschikbaar voor gebruik vanaf de computer met het Online Bijbel software. De databases die ten grondslag lagen aan de Online Bijbel werden steeds verder verbeterd en correcties doorgevoerd in de Strong-coderingen die gekoppeld zijn aan de Nederlandse woorden in de Bijbelvertalingen. 

De Importantia Studiebijbel bevat de bijbeltekst
met Strong en Lexicons

Importantia Studiebijbel

In 2007 resulteerde dit ook in de publicatie van de Importantia Studiebijbel, een serie boeken waarin de Bijbeltekst, hetzij het Oude Testament, hetzij het Nieuwe Testament, verwerkt is met daarin de Strong-coderingen, en twee verschillende boeken met lexicons; een Hebreeuws-Nederlands lexicons en een Grieks-Nederlands lexicon. Het Strong´s coderingssysteem was hiermee beschikbaar in druk en als onderdeel van een softwareapplicatie. 

Importantia Studie Bijbel-app
voor iOS
Een volgende stap was om deze applicatie ook beschikbaar te maken voor gebruik op mobiele telefoons en tablets. Omstreeks 2013 verscheen de Importantia Studiebijbel-app voor gebruik op de iPhone en iPad. Bij Importantia Publishing gaat op dit moment het werk aan deze Studiebijbel verder. De lexicons worden jaarlijks bijgewerkt en er worden nog steeds correcties doorgevoerd als dat noodzakelijk is in de Bijbeltekst om de juiste Strong-coderingen aan de juiste woorden gekoppeld te laten zijn. Ondertussen is ook een Duitse en Franstalige editie gepubliceerd en is een Italiaanse editie in ontwikkeling, tezamen met een Portugese en een Spaanse.Toekomstige ontwikkelingen

Deze bijbels met Strong-coderingen en lexicons van Importantia Publishing vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de Online Bijbel applicaties. Er is een nauwe samenwerking tussen Cross Link Services (de uitgever/maker van de Online Bijbel apps) en Importantia Publishing (de uitgever van de Bijbels met Strongs en lexicons). De bijbels met Strong-coderingen en lexicons zijn dan ook beschikbaar vanuit de Online Bijbel apps van Cross Link Services.

In een volgend artikel kijken wij naar de mogelijkheden die de Strong-coderingen bieden en waar de beperkingen liggen.

Overzicht van producten

Hieronder een overzicht van de verschillende producten:

De Online Bijbel, zie www.onlinebible.com
Importantia Studiebijbel app, zie www.cross-link.nl
Importantia Studiebijbel boeken, zie www.importantia-publishing.nl

2 opmerkingen:

  1. Ik ga eens op onderzoek uit had hier nog nooit van gehoord. Dank voor de uitleg in je blog.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Een leuke kennismaking met de Strong-coderingen die het onderzoek waard is, is terug te vinden in de gratis Online Bijbel-app. (www.onlinebible.com) Deze bevat de Engelse King James vertaling met Strong-coderingen en de oorspronkelijke lexicons van James Strong.

      Verwijderen